Tradiční slavnosti a komunitní aktivity

O CO JDE?

  • Pořádáme slavnosti, rituálů a další aktivity spjaté s koloběhem roku. 
  • Prohlubujeme díky nim vazby s okolním světem, propojujeme náš svět s minulostí a našimi předky, vnímáme smysl života, propojujeme se s budoucností.
  • Díky rytmu slavností získáváme pocit jistoty a důvěru v řád přírody a světa.

KALENDÁŘ AKCÍ

  • Brzy zveřejníme

JAK?

  • Scházíme se s komunitou rodin dětí navštěvujících Lesní klub a otevíráme se veřejnosti.
  • Oslavujeme podzimní a jarní rovnodennost, zimní i letní slunovrat, vítáme sv.Václava a sv. Martina, vítáme Advent, oslavujeme Vánoční čas, Tři krále, Hromnice, Masopust, vynášíme Moranu, hledáme poklady ve skále na Velký pátek, slavíme Beltain, čistíme studánky,…

Děti v lese z.s.

Spolek Děti v lese je dobrovolným, apolitickým, neziskovým spolkem lidí, kteří podporují zdravý životní styl, sounáležitost s přírodou a respektující přístup k člověku.

CHCETE SE NA COKOLIV ZEPTAT? 

E-mail: sarka.val12@gmail.com
Telefon: +420 737 258 291

Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!